Uncategorized

Omnichannel là gì?

Xác định omnichannel và giá trị của trải nghiệm khách hàng toàn tri. Trong tiếp thị và công nghệ, bạn thường biết rằng một cái gì đó vẫn còn mới khi bạn có thể tìm thấy một cách nhất trí để đánh vần nó. Thương mại điện tử, thương mại điện tử, thương mại điện...